INFO

OPENING HOURS

Näyttely on avoinna: 4.-14.11.2021 klo 17-21 

(poikkeuksena to 4.11., jolloin auki klo 17-22 ja Viaporin Kekri -tapahtumapäivä la 6.11. klo 15-22)

Näyttelyyn on vapaa pääsy.


The exhibition is open

4-14 November 2021 at 5-9 p.m.

(except Thursday 4 November & Saturday 6 November, with opening hours 3-10 p.m.)

Free entry.

(FI)

FLASH3 - Valo ja kuolema on järjestyksessään 3. valotaidetta monipuolisesti esittelevä pääsymaksuton biennaali, joka järjestetään 30 vuotta UNESCO-maailmanperintökohteena juhlavuottaan viettävässä Suomenlinnassa marraskuun kahdella ensimmäisellä̈ viikolla vuonna 2021.

Vuoden 2021 teemana on valo ja kuolema. Kuolema liittyy paitsi ihmisyyteen ja inhimillisiin maailmankatsomuksiin, myös erilaisiin kiertokulkuihin ja muodonmuutoksiin, kuten hajoamiseen, ruostumiseen ja eroosioon. Valo ja pimeys liittyvät sekä metaforisesti että konkreettisesti kuolemaan. Sekä kuolema että syntymä ovat transsendentaalisen luonteensa myötä olleet osana lukuisissa myyteissä ja taruissa, mutta teema korostuu myös nykypäivässä: maailma on tällä hetkellä ihmiskunnan historian suurimmassa mullistuksessa.Teema mahdollistaa monenlaista ilmaisua ja biennaalissa esillä onkin laaja kattaus niin tekniikoiltaan kuin ajattelultaankin erilaisia teoksia. 

Näyttelyyn on valittu 16 teosta avoimella haulla ja kutsumenettelyllä. Mukana on sekä aiemmin valmistuneita että biennaalia varten tehtyjä teoksia. Biennaalin ovat kuratoineet Alexander Salvesen (s. 1990) ja Jere Suontausta (s. 1994).

(EN)

FLASH3 - Light and Death is the third Finnish light art biennial. The free entry exhibition is open for the two first weeks of November 2021, and the venue is the Fortress Suomenlinna, which has now belonged to the UNESCO World Heritage List for 30 years already.

The theme of this year's exhibition is light and death. Death is related not only to human life and human worldviews, but also to various cycles and transformations, such as decay, corrosion, and erosion. Light and darkness are associated both metaphorically and concretely with death. As inherently transcendental phenomena, both birth and death have been central elements in numerous myths and legends, but this theme is highlighted and topical today as well: The world is currently undergoing the biggest upheaval in the history of humankind.The chosen theme enables diverse ways of expression, and the purpose is to illustrate various forms of light art in terms of both technology and artistic thinking.

Altogether 16 artworks were selected for this exhibition after an open invitation procedure. The selection includes both previously made works and ones designed now for this biennale. The FLASH3 curators are Alexander Salvesen (b. 1990) and Jere Suontausta (b. 1994).

(SV)

FLASH3 - Ljus och död är i ordningen den tredje biennalen för finsk ljuskonst. Den avgiftsfria biennalen arrangeras under de två första veckorna i november 2021 på Sveaborg, som dessutom firar 30 år som UNESCO-världsarv.

Temat för år 2021 är ljus och död. Döden hör ihop med såväl mänsklighet och humana världsåskådningar, som med olika slags omlopp och metamorfoser, såsom sönderfall, korrosion och erosion. Ljus och mörker associeras både metaforiskt och konkret med döden. Döden och födelsen, bägge transcendentala händelser, har haft centrala roller i otaliga myter och legender, men temat är lika mycket på tapeten även idag: världen genomgår för tillfället den största omvälvningen i mänsklighetens historia.

Temat möjliggör många slags uttryck och tanken är att presentera ljuskonstens mångfald ur såväl tekniskt som konstnärligt perspektiv.

Genom öppen ansökan och inbjudna konstnärer presenterar utställningen sammanlagt 16 konstverk. Bland de utvalda finns både tidigare färdigställda konstverk och verk som skapats enkom för denna biennal. Biennalen är curaterad av Alexander Salvesen och Jere Suontausta.
EXHIBITION SPACES

(FI)

Näyttelytiloina toimivat ulkotilat Suomenlinnassa sekä neljä historiallista rakennusta, jotka eivät yleensä ole auki yleisölle: KarsserisiipiLevyhalliKiväärigalleria ja Hyvän omantunnon linnakkeen holvistot. Vahvaluonteiset tilat ovat vahvasti osa niihin rakentuvia teoksia, ja tilalähtöisyys onkin yksi näyttelyn erityispiirteistä.

(EN)

The exhibition venue includes outdoor spaces and also four different historical buildings (Karsserisiipi (Old Prison Ward of Suomelinna), Levyhalli Hall, Rifle Gallery and Ravelin Good Conscience) of the Fortress Suomenlinna, which are not usually open to public. These spaces have a strong character, and they are closely integrated in the art works constructed in the sites; indeed, spatial orientation is one of the special characteristics of this exhibition.

(SV)

Utställningen sker utomhus på Sveaborg samt i fyra historiska byggnader, som vanligtvis inte är öppna för allmänheten. Dessa utrymmen med sin starka karaktär utgör en väsentlig del i konstverken som byggs upp i dem: utställningen är i allra högsta grad platsspecifik.


PARTNERS

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita