ANNE ROININEN

Varjot (2018)

FI

Aurinkovarjot, LED-nauhat

Elämysten kaipuu ja halu metsästää autenttisuutta eivät kadonneet, kun pandemia sulki lentokentät.Tämä on installaatio tyhjäksi käyneestä maisemasta.


Anne Roininen tekee konsepteihin perustuvia tilallisia teoksia, vaihtelevilla tekniikoilla veistoksellisista elementeistä ihmisten kanssa keskusteluun. Hänen viimeisimmät teoksensa ovat olleet analyysia kaupunkiympäristöstä, metsälähiöstä ja esineiden olemuksesta. Hänen työskentelyssään on voimakas sosiaalinen lataus ja keskiössä on arjen ilmiöiden käsittely ja käsitteellistäminen. Erilaiset taiteen käyttäjäryhmät, esitystavat ja saavutettavuuden kysymykset kiinnostavat Roinista, samoin tavat limittää taidetta yhteiskuntaan.



Shades (2018)

EN

Parasols, LED-strips

When the pandemic shut down airports, our longing for experiences and desire to find authenticity never disappeared. This installation illustrates a scenery that became desolate.


Anne Roininen's artworks are spatial, with a strong basis on concepts. Her techniques vary from sculptural elements to conversation with people. Her recent works have dealt with the analysis of urban environments, forest suburbs, and the nature of objects. There is a strong social loading in her work, and the focus is on dealing with and conceptualizing everyday phenomena. Different art user groups, ways of presenting, and accessibility issues are of interest to her, like also ways to intertwine art with other issues in society.


Skuggor (2018)

SV

Parasoll, LED-remsor

Längtan efter upplevelser och viljan att söka autensitet försvann inte då pandemin stängde ner flygplatserna. Denna installation illustrerar ett ödelagt landskap.


Anne Roininens gör konceptbaserade, rumsliga konstverk med tekniker varierande från skulpturella element till diskussion med människor. Hennes senaste verk har varit analyser av stadsmiljöer, skogsförorter och föremåls väsen. Hennes arbete präglas av en stark social laddning och fokus ligger på hantering av vardagliga fenomen. Olika konstanvändargrupper, presentationssätt och tillgänglighetsfrågor intresserar Roininen, liksom även sätt att fläta in konst i samhället.


www.anneroininen.com

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita