BROAS & NYBERG

Ljuslunga

FI

Valoveistos Ljuslunga on lempeä kuvaus luopumisesta ja kuoleman kauneudesta. Ljuslunga on eräänlainen keinotekoinen keuhko, joka kuvastaa elämän viimeisen ajan äärellä olemista - aikaa, jossa on läsnä kysymys lopusta ja sen odotuksesta. Ljuslunga asettuu temaattisesti elämän ja kuoleman välimaastoon. Hengitys on kehon automaattinen tapa säädellä elämää, ja on läsnä elämän viime hetkiin asti.

Teos kutsuu kokijaa asettumaan ja rauhoittumaan, mutta samalla se kertoo tarinaa pysähtyneisyydestä ja luopumisesta.

Konsepti: Broas & Nyberg / Tekninen toteutus: Fabian Nyberg


Taiteilijaduo Broas & Nyberg on tanssitaiteilija Jenna Broaksen sekä tila- ja videotaiteilija Fabian Nybergin vuonna 2018 perustama taiteilijaduo. He työskentelevät ihmisyyteen ja ihmisen tulevaisuuteen liittyvien käsitteiden ja konseptien kanssa. Heidän yhteistyönsä on lähtenyt halusta ja tarpeesta luoda visuaalista ja ajankohtaista taidetta tanssi- ja installaatiotaiteen rajapinnalle sekä laajentaa koreografista ajattelua installaatioihin, 3D- animointiin ja videotaiteisiin.


EN

The light sculpture Ljuslunga is a gentle depiction of abandonment and the beauty of death. Ljuslunga is a kind of artificial lung that reflects being on the verge of death - a time where the question of the end and its expectation is present. Ljuslunga is thematically positioned between life and death. Breathing is the body's automatic way to regulate life, and it is present until the last moments of life. The work invites the experiencer to settle and calm down, but at the same time it tells the story of stagnation and eventual giving up.

Concept: Broas & Nyberg / Technical implementation: Fabian Nyberg


Broas & Nyberg is an artist duo founded in 2018 by dance artist Jenna Broas and spatial and video artist Fabian Nyberg. They work with concepts and constructs associated with humanity and the future of humans. Their collaboration is based on the desire and need to create visual and topical art on the interface of dance and installation art, and to broaden choreographic thinking to include installation art, 3D animation and the video arts.


SV

Ljusskulpturen Ljuslunga är en mild skildring av dödens skönhet och att släppa taget. Ljuslunga är en slags konstgjord lunga som reflekterar tiden före döden - en tid där frågan om slutet och väntan på slutet är närvarande. Tematiskt placerar sig installationen i gränslandet mellan liv och död. Andningen är kroppens automatiska sätt att reglera livet och är närvarande fram till de sista ögonblicken i livet. Verket inbjuder åskådaren att slå sig ner och lugna sig, men samtidigt berättar det en historia om stagnation och att tvingas ge upp.

Koncept: Broas & Nyberg / Tekniskt förverkligande: Fabian Nyberg


Konstnärsduon Broas & Nyberg består av danskonstnären Jenna Broas och rums- och videokonstnären Fabian Nyberg och är grundad 2018. Duon arbetar med koncept och teman som berör mänskligheten och mänsklighetens framtid. Samarbetet har tagit avstamp i en vilja och ett behov att skapa visuell och aktuell konst i gränszonen mellan dans- och installationskonst samt expandera det koreografiska tänkandet till installationer, 3D- animationer och videokonst.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita