DE:LUX

(FI)

Elämän lanka

Elämä on vain silmänräpäys ajassa mutta sen reunamilla voi aika olla ajatonta.


de:LUX

Luova audiovisuaalinen katalyytti, joka mahdollistaa taiteilijoiden arkistojen kätköistä löytyvien luovien ideoiden nopean perusmallinnuksen ei-kilpailullisen yhteistoiminnan kautta. de:LUX tarjoaa alustan poikkitaiteellisten yhteistuotantojen kehittämiseksi perinteen ja AV-yhteisön välillä. de:LUX sai alkunsa vuonna 2018 norjalaisesta blekksprut1/factory light festival -tapahtumasta, joka järjestettiin yhdessä islantilaisen Einkofi Productions -kollektiivin kanssa. de:LUX on sarja ei-kilpailullisia luovan yhteistoiminnan tapahtumia, joita järjestetään monin paikoin eri pohjoismaissa. Niissä kuva- ja äänitaiteilijat näistä kahdesta tai useammasta maasta muodostavat tiimin luodakseen valo- ja ääni-installaation 48 tunnin aikarajan puitteissa.

de:LUXin tavoitteena on tarjota taiteilijoiden liikkuvuuteen liittyviä kokemuksia, tilaisuuksia taitojen jakamiseen ja omakohtaiseen käytännön kokemukseen uusista teknologioista, samoin kuin kehittää taiteilijoille uusia mahdollisuuksia luoda eri alojen rajoja rikkovia teoksia ja nostaa taas keskiöön luovat ideat pikemminkin kuin kalliit laitteistot. Perusajatuksena on käyttää modernia digitaalista luovaa teknologiaa ennen muuta työkaluna pikemminkin kuin elämyksen välittäjänä. de:LUXin tuotantoon pätee Kino-Kabaret -elokuvayhteisön mantra "Tee hyvin ilman resursseja, tee paremmin vähin eväin, mutta tee se nyt!" - se tarkoittaa luovien ideoiden toteuttamista olemattomalla tai pienellä budjetilla ja hyvin nopealla aikataululla.

Yhteensä 7 de:LUX-haastetta on jo toteutettu onnistuneesti, mukaan lukien Factory Light Festival, Asker, Norja (2018, 2019, 2020 ja 2021), Vökudagar Akranes, Islanti (2018), Reykjavik Winter Lights Festival (2019) sekä Spectra Light Festival, Aberdeen, Skotlanti (2020).

Tämä pohjoismainen yhteistyö laajenee, ja nyt mukana on taiteilijoita ja kumppaneita myös Suomesta ja Tanskasta. Helsingissä marraskuussa 2021 kolme pohjoismaista taiteilijaa Islannista, Norjasta ja Suomesta luovat yhteisvoimin ainutlaatuisen audiovisuaalisen kokemuksen FLASH3-biennaaliin.

de:LUX @ FLASH3 tuottaja on Kristina Harvey / blekksprut1.no, ja sen kuratoivat yhdessä blekksprut1 ja Suomen valotaiteen seura FLASH ry.


de:LUX @ FLASH3 | Taiteilijat

Ísidór Jökull Bjarnason on islantilainen taiteilija/säveltäjä/tuottaja, joka on syventynyt tutkimaan ihmisen havaintomaailmaa ja sen reuna-alueita. Hän valmistui Islannin taideyliopistosta (the Icelandic University of the Arts) keväällä 2021. Hän ei määrittele itseään mihinkään genreen; hänen teoksensa ulottuvat kovaäänisestä elektronisesta melusta pehmeäsävyisiin kuoroteoksiin.

Mina Paasche on monialainen taiteilija Bergenistä. Paasche yhdistelee taidetta, kulttuurin tutkimusvälineitä, etnografiaa ja teknologiaa. Hän hyödyntää työssään laajasti eri medioita, ja hänen töitään on ollut näytteillä sekä kansallisissa että kansainvälisissä esittävän ja mediataiteen tapahtumissa , laitoksissa ja gallerioissa.

Vilma Vantola on helsinkiläinen valosuunnittelija ja kuvataiteilija. Hän on kiinnostunut nykypäivänä kohtaamiemme ekologisten ja yhteiskunnallisten ongelmien tutkimuksesta. Pohjana hänen teoksissaan ovat niin tosiseikat kuin tarut ja sadutkin.


(EN)

Lifeline

Your life will be no more than a slice of timebut the edges can be endless.


de:LUX

A creative Audio and Visual catalyst that enables the fast prototyping of creative ideas by artists embedded in archives through non-competitive collaboration. In 2018, blekksprut1/factory light festival (Norway) in collaboration with Einkofi Productions, Iceland started de:LUX, a new platform for developing cross-sector collaborations between the heritage and AV creative community. It is a series of non-competitive collaborative creative events taking place in various locations in Nordic Countries, where visual and sonic artists from the two or more countries are partnered up to deliver a time-bound light and sound installation challenge over 48 hours.

The aim is to provide artist mobility experiences, enable skill-sharing and hands on experience with new technologies, build new opportunities for artists to create silo-breaking work and put the focus back on creative ideas over and above expensive equipment. At its core is using modern digital creative technology as tools rather than the medium and the mantra forged by the Kino-Kabaret film movement "Do well with nothing, do better with little, but do it now!" - that means to realize creative ideas, without little or any budget and within a very short time constraint.

A total of 7 de:LUX challenges have successfully been completed at Factory Light Festival, Asker Norway (2018, 2019, 2020 and 2021), Vökudagar Akranes, Iceland (2018), Reykjavik Winter Lights Festival (2019) and Spectra Light Festival, Aberdeen, UK (2020).

This Nordic collaboration project is expanding, and artists and partners based in Finland and Denmark are included. At Suomenlinna island in Helsinki, November 2021, three Nordic artists from Iceland, Norway and Finland will work together to create a unique audio-visual experience for FLASH3.

de:LUX is supported by Nordic Culture Fond and Norwegian Art Council.

de:LUX @ FLASH3 is produced by Kristina Harvey / blekksprut1.no, and co - curated by blekksprut1 (Norway) and FLASH.


de:LUX @ FLASH3 | Artists

Ísidór Jökull Bjarnason is an Icelandic artist/composer/producer who craves to explore human perception and the edges of it. He graduated from New Media Composition at the Icelandic University of the Arts the fall of 2021. He does not define himself by genre, he has made works ranging from loud electronic noise to soft pieces for choir.

Mina Paasche is an interdisciplinary artist based in Bergen. Paasche combines art, cultural probes, ethnography, and technology. Her work develops in a wide range of media, which have been exhibited at both national and international performance and media arts festivals, institutions, and galleries.

Vilma Vantola is a lighting designer and visual artist from Helsinki, Finland. She is interested in the research of the ecological and social issues we face today. The basis in her works lies in facts as well as legends and fairy tales.de:LUX is supported by Nordic Culture Fond and Norwegian Art Council.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita