ISHMAIL SANDSTROEM

Mandala Duets (1/8)

FI

Mandala tarkoittaa kehää, keskusta ja yhteyttä. Mandala on meditaation väline. Ishmail Sandstroem tekee mandaloita muovijätteestä, käytetyistä diabetestarvikkeista. Sandstroemille muovi edustaa kuolemaa, koska muovi - kuten kuolema - on lakannut muuttumasta. Mandala kurkottaa kuoleman tuolle puolen luomalla kauneutta roskasta.

Mandala Duets -sarja on Petri Lehtisen ja hänen koolle kutsumiensa taiteilijoiden yhteistyön tulos. Lehtinen kuvaa improvisatorista prosessia mielikuvitusshakiksi.


Ishmail Sandstroem on New Yorkin Sunnysidessa asuva algerialais-ruotsalainen outsider-taiteilija.

Mimmi Salo on tanssitaiteilija ja Keskellä-kollektiivin taiteellinen johtaja. Häntä innostavat
improvisaatio ja tanssin törmäyttäminen muihin taiteenlajeihin.

Petri Lehtinen on teatteriohjaaja ja kuvataiteilija, joka keksi Ishmail Sandstroemin, jottei hänen tarvitsisi ikinä olla yksin.


Mandala Duets (1/8)

EN

Mandala refers to a circle, centre and connection. Mandala is an instrument of meditation. Ishmail Sandstroem makes mandalas from plastic waste, used diabetes utilities. For Sandstroem, plastic represents death because plastic - like death - has ceased changing. Mandala reaches out beyond death by creating beauty from garbage.

The Mandala Duets series is an outcome of the joint artistic efforts of Petri Lehtinen and a group of artists summoned by him. Lehtinen describes the improvisatory process as imaginary chess.


Ishmail Sandstroem is an Algerian-Swedish outsider-artist living in Sunnyside, New York.

Mimmi Salo is a dance artist and the Art Director of the Keskellä collective. She is inspired by improvisation and encounters between dance and other art forms.

Petri Lehtinen is a theatre director and visual artist, who discovered Ishmail Sandstroem so that he would never need to be alone.


Mandala Duets (1/8)

SV

Mandala betyder cirkel, centrum och samband. Mandalan är ett verktyg för meditation. Ishmail Sandstroem tillverkar mandalor av plastavfall, använda diabetestillbehör. Plast representerar döden för Sandstroem, eftersom plast - lika som döden - har upphört att förändras. Mandalan sträcker sig bortom döden genom att skapa skönhet av skräp.

Mandala Duets-serien är resultatet av ett samarbete mellan Petri Lehtinen och de konstnärer han sammankallat. Lehtinen beskriver den improvisatoriska processen som fantasischack.


Ishmail Sandstroem är en algerisk-svensk outsiderkonstnär baserad i Sunnyside, New York.

Mimmi Salo är danskonstnär och konstnärlig ledare för Keskellä-kollektivet. Hon inspireras av när improvisation och dans kolliderar med andra konstformer.

Petri Lehtinen är en teaterchef och bildkonstnär, som uppfann Ishmail Sandstroem, så att han aldrig skulle behöva vara ensam.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita