JUSSI RUSKANEN

Kaksi punaista viivaa

FI

Kahta punaista viivaa odotetaan, tutkitaan, salataan, pelätään. Kaksi punaista viivaa yllättää ja pettää. Kaksi punaista viivaa yhdistää ja erottaa. Joskus elämä päättyy ennen kuin se ehtii alkaa. Joskus ainoa mitä ihmisestä jää käteen on kaksi punaista viivaa. 

Kaksi punaista viivaa käsittelee elämän kokoista menetystä abstraktin, mutta merkityksillä latautuneen värin ja muodon kautta.


Jussi Ruskanen (1993) on valotaiteilija ja valosuunnittelija, joka toimii laajasti eri taiteenalojen parissa. Viimeisimpinä töinään hän on tehnyt mm. valosuunnittelun Bolshoi Drama -teatterin uuteen ensi-iltaan Pietariin, sekä Axel Thesleffin konserttitaltiontiin Helsingin Jäähallissa. Ruskanen opiskelee parhaillaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa valosuunnittelun maisteriohjelmassa. Taiteellisessa työssään häntä kiinnostaa rajattu konseptuaalisuus ja valosuunnittelun konventioiden haastaminen.


Two Red Lines

EN

The two red lines are awaited, analysed, kept a secret, feared for. The two red lines will surprise and deceive. The two red lines will unite and tear apart. Sometimes a life ends before it gets to begin. Sometimes the only thing you are left with is just two red lines.

Two Red Lines deals with life-sized loss using a colour and a form that are abstract, yet loaded with meanings.


Två röda linjer

SV

Två röda linjer inväntas, studeras, hålls hemliga, fruktas. Två röda linjer överraskar och sviker. Två röda linjer förenar och skiljer åt. Ibland tar livet slut innan det hinner börja. Ibland är två röda linjer det enda som blir kvar av en människa.

Två röda linjer behandlar förlust stort som livet genom en abstrakt, men betydelseladdad färg och form.


Jussi Ruskanen (1993) är ljuskonstnär och ljusplanerare och verkar brett inom olika konstfält. Till hans senaste arbeten hör bland annat ljusplaneringen för Bolshoi Drama-teaterns nya premiär i St. Petersburg, samt för Axel Thesleffs konsertinspelning i Helsingfors ishall. För tillfället studerar Ruskanen under magisterprogrammet för ljusplanering vid Teaterhögskolan i Helsingfors Konstuniversitet. I sitt konstnärliga arbete är han intresserad av begränsad konceptualisering och att utmana ljusplaneringens konventioner.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita