OLIVIA POHJOLA

Edeltämenneille

FI

Tämä on kuvaelma sukupuuttoon jo kuolleista ja paraikaa katoavista eläin- ja eliölajeista. Tämä on muistomerkki sekä ylistys menetetyille eläin- ja eliölajeille, jotka ihmisen toiminnasta johtuen ovat kadonneet maapallolta.

Nouse pois, sinä nokinen poika,

Nokisilta vuoteilta,

Kuu on noussut,

Päiv on noussut,

Sin´out vielä nousemata;

Nouse kuuta kahtomaan,

Ilimoo ihhailemmaan,

Paha on siinä ollakses´,

Hyvä siitä noustakses.

(SKVR VI2 4984. Leppävirta. Savolainen, I. n. 21. --1892.)


Olivia Pohjola työskentelee valosuunnittelijana taiteiden parissa. Pohjola on kiinnostunut taiteen avaamista hetkistä, joissa ihmisyyden mittapuu paljastuu suhteessa ei-inhimilliseen maailmaan, ja työskentelee etsien rajapintoja illuusion ja illuusion rikkomisen jälkeisen tilanteen välillä. Pohjolan viimeisimpiä taiteellisia töitä ovat Be the Ocean (Barker Teatteri, Turku, 2021) ja Eliané (Vabalava, MadHouse, 2019). Tällä hetkellä Pohjola harjoittaa metallintyöstöä ja piirtämistä, ja haaveilee tutkimussukeltamisesta.


For the Foregone

EN

This is a tableau of already extinct and currently disappearing species. This is a memorial and praise for the lost species that have faced extinction because of human activity.

"Get up, you sooty boy,

from the sooty beds,

the Moon has risen, the Sun has risen,

but you're still lying there;

Get up and watch the Moon,

to admire the weather,

it's bad for you to stay there ´, but good to get up."

Finnish folklore: (SKVR VI2 4984. Leppävirta. Savolainen, I. n. 21. --1892.)


Olivia Pohjola is working as a lighting designer in the field of arts. She is interested in moments provided by arts, where the yard stick for humanity is revealed in relation to the non-human world. In her works, Pohjola searches for interfaces between an illusion and the situation after the illusion is broken. Her latest artistic works include Be the Ocean (Barker Theatre, Turku, 2021) and Eliané (Vabalava, MadHouse, 2019). At present, Pohjola is engaged in metal works and drawing and is dreaming about diving explorations.


För de föregångn

SV

Detta är en tablå av redan utdöda och just nu utdöende arter. Detta är ett minnesmärke och en hyllning till förlorade djurarter och organismer som har försvunnit från jorden till följd av människans handlingar.

Res dig, du sotiga pojke,

från sotiga bäddar,

Månen uppstigen,

Dagen har grytt,

men du har inte rest dig;

Stig upp och se på månen,

beundra vädret,

Det är illa för dig att stanna där,

men bra att stiga upp.

(SKVR VI2 4984. Leppävirta. Savolainen, I. n. 21. -1892.)


Olivia Pohjola arbetar som ljusdesigner inom konsten. Pohjola är intresserad av de stunder som konsten erbjuder, där mänsklighetens måttstock avslöjas i förhållande till den icke-mänskliga världen, och hon arbetar med att söka gränssnitt i situationer mellan illusion och efter att illusionen brutits. Pohjolas senaste konstnärliga arbeten är Be the Ocean (Barker-teatteri, Åbo, 2021) och Eliané (Vabalava, MadHouse, 2019). För tillfället arbetar Pohjola med metallbearbetning och teckning, och hon drömmer om forskningsdykning.
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita