PEKKA JÄRVILEHTO

Continuum

FI

Teos käsittelee elämän ja kuoleman dialogia. Juuristo ja pystysuora runko ovat kuin sienet ja sienirihmasto, missä elämä jatkuu maanpinnan alapuolella maanpäällisen osan kuoltua, ilmentyen uudelleen seuraavalla kasvusyklillä.

Hehkuvat valojuovat ovat kuin sieluja, jotka kiertävät elämän ja kuoleman ikuista kehää: elämän ilmentymä, keho, kuolee ja hajoaa uuden elämän rakennusaineiksi, juuristo jatkaa elämää ja toimii sielujen sammiona, mistä uusi elämä saa taas alkunsa. Kuten elämä, jokainen teoksen sielukin on ainutlaatuinen ja ainutkertainen.


Pekka Järvilehto on itseoppinut valotaiteilija, taiderakentamisen sekatyömies ja elämäntapamusiikko.

Peruskoulutukseltaan Järvilehto on lääketieteellisen tekniikan diplomi-insinööri ja on päätyönään työskennellyt kansainvälisten ympäristöasioiden kanssa yli 30 vuotta.

Järvilehdon teoksissa tutkitaan valon moninaista luonnetta sekä vuorovaikutusta ja niissä käytetään useita tekniikoita kuten lasereita, elektroniikkaa ja kierrätysmateriaaleja. Järvilehto hyödyntää töissään myös tietokoneella tuotettua animoitua grafiikkaa ja projektiomäppäystä.


Continuum

EN

The artwork deals with the dialogue of life and death. The roots and trunk are like fungi and mycelium, where life continues underground after the death of the surface parts, to appear again in the next growth cycle.

The glowing light columns are like souls, which circulate eternally between life and death: The manifestation of life, the body, dies and serves as building blocks for new life. The roots live on and make up a reservoir of souls for new life. Like life itself, all the souls in the artwork are unique and live only once.


Pekka Järvilehto is a self-taught light artist, all arounder in art building and life-style musician. Järvilehto has an MSc in medical engineering, and he has worked on international environmental issues for more than 30 years.

His artworks explore the diverse nature of light, its interaction with various materials, and employ several techniques, such as lasers, electronics, and recycled materials. Järvilehto also uses computer generated animated graphics and projection mapping.Continuum

SV

Konstverket behandlar dialogen mellan liv och död. Rotsystemet och stammen är som svampar och mycel, där livet fortsätter under jordytan medan delen över jord är död, för att återuppstå i nästa växtcykel.

De glödande ljusstrålarna är som själar, som cirkulerar mellan liv och död i all evighet: livets förekomst, kroppen, dör och löses upp till byggstenar för nytt liv, rötterna fortsätter leva och fungerar som en behållare för själar, där nytt liv åter skapas. Såsom livet är även konstverkets själ unik och lever endast en gång.


Pekka Järvilehto är självlärd ljuskonstnär, mångsysslare inom konstbygge och livsstilsmusiker. Järvilehto är utbildad diplomingenjör inom medicinsk teknik och har arbetat med internationella miljöfrågor i över 30 år.

Hans verk studerar ljusets varierande natur, dess växelverkan med olika material, och utnyttjar olika tekniker, såsom lasrar, elektronik och återvinningsmaterial. Järvilehto använder också datoranimerad grafik och projektionskartläggning. 

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita