SIMO RIPATTI

Suruton

FI

Suruton on tulkinta luokittelusta, jonka avulla hahmotamme maailmaa sekä muodostamme erilaisia ryhmittelyjä ja jäsennyksiä. Teos ei pyri määrittelemään luokittelun käsitettä tai edes sen tarpeellisuutta. Se ehdottaa näkökulmaa siihen liittyvien kysymysten käsittelyyn.


Kuvataiteilija ja kuvanveistäjä Simo Ripatin (s. 1975) ilmaisu on melko riisuttua, hiljaista ja niukkaa. Teosten vaikutus perustuu usein hienovaraisuuteen ja osin yllätyksellisyyteen. Aktiivisena elementtinä teoksissa on tilan käyttö. Teoksen hiljaisuus ja vähäeleisyys pakottaa pysähtymään ja etsimään vastausta siihen, mikä kyseinen teos oikeastaan on. Efektin tehokkuus teoksissa ilmenee useimmiten vähäeleisyyden kautta. Ripatti valmistui Kuvataideakatemiasta vuonna 2011 sekä Lahden Taideinstituutista 2009.


Sorrowless

EN

Sorrowless is a rendition of the classification that we use to perceive the world and to create various groupings and structures. It does not aim to define the concept of classification or even its necessity. Rather, it serves as a basis for addressing questions of this nature.


Visual artist and sculptor Simo Ripatti's (b. 1975). expression in his works is quite bare and minimalistic. The effect is usually based on subtle and partly unexpected aspects. The active element in his works is the use of space. The stillness and minimalism in his works make one stop and find answers for what the work actually is. The effectivity of Ripatti's works arises from their quiet and minimalistic character. Ripatti graduated from Lahti Institute of fine Arts in 2009 and from the Academy of fine arts in 2011.


Sorgfri

SV

Sorgfri är en tolkning av klassifikationen med vars hjälp vi gestaltar världen och formar olika slags grupperingar och struktureringar. Verket strävar inte efter att definiera klassificeringens begrepp eller ens dess nödvändighet. Den fungerar som bas för behandlingen av den här sortens frågor.


Bildkonstnär och skulptör Simo Ripattis (f. 1975) verk uttrycker sig genom det okomplicerade och elementära. Deras effekt baserar sig ofta på subtilitet och delvis också på överraskningar. Det aktiva elementet i hans verk är rummet. Verkets tystnad och minimalism tvingar människan att stanna och leta efter svaret på vad verket egentligen handlar om. Effektens intensitet i hans verk förekommer precis genom tystnaden och minimalismen. Ripatti utexaminerades från Bildkonstakademin år 2011 och Lahtis Konstinstitut 2009.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita