TIMO KOKKO

Momentary Appearance: Garden

FI

Kokeellinen teos koostuu elävistä kasveista, jotka ovat laboratoriolaseissa. Kasvien yläpuolella on kasvihuonevalaisin. Teos toimii liiketunnistimilla ja se käynnistyy katsojan liikkeestä tilassa. Mitä kauemmin teos on päällä, sitä enemmän kasvit saavat valoa ja lämpöä. Teoksessa pohdin ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä, ihmisen suhdetta luontoon, kasveihin ja niiden kautta olemassaoloon, selviytymiseen ja menehtymiseen.


Timo Kokko tutkii taiteessaan installaation ja veistoksen olemusta materiaalien, materiaalittomuuden, tilan, valon ja havainnoinnin kautta. Kokko lähestyy taidettaan tutkimuksellisesta näkökulmasta, johon liittyy kokeellisuus sekä psykologian, biologian, kemian sekä visuaalisen antropologian tutkimustyötä. Teokset käsittelevät ekologisia arvoja ja ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä. Ihminen, luonto, aika, hetki ja hetkellisyys ovat hänen teostensa toistuvia teemoja. 


EN 

Momentary Appearance: Garden

The experimental work consists of living plants in laboratory glasses and a grow light above the plants. The installation works with motion sensors and is triggered by the viewer's movement in space. The longer the work is on, the more light and heat the plants will receive. The installation reflects issues related to humanity, human relationship to nature, plants, and through them to existence, survival and death.


Timo Kokko studies materiality, immateriality, space, light and observation through installations and sculptures. He produces art through the observation and research of the environment, approaching the arts from scientific perspectives, often relying on experimentation, psychology, biology, chemistry, and visual anthropology. Kokko's work deals with ecological values and questions about humanity. Humans, nature, time, moment, and ephemerality are reoccurring themes in his works.

SV

Momentary Appearance: Garden

Det experimentella konstverket består av levande växter i laboratorieglas, och ovanför växterna lyser en växthuslampa. Verket fungerar med rörelsedetektorer och det startas av åskådarens rörelser i rummet. Ju längre tid verket är igång, desto mer ljus och värme får växterna. Konstverket reflekterar frågor kopplade till mänskligheten, människans relation till naturen, till växter och genom dem till existens, överlevnad och död.


Timo Kokko undersöker materialitet, rum, ljus och observation genom installationer och skulpturer. Kokko närmar sig sin konst ur ett forskande perspektiv, som innefattar såväl psykologi, biologi, kemi som forskning inom visuell antropologi. Konstverken behandlar ekologiska värderingar och frågor kring mänsklighet. Människan, naturen, tiden, stunden och tillfällighet är återkommande teman i hans verk.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita